Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 
Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά το άτομο να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, τις γνώσεις του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Επιπλέον βοηθά τον ενδιαφερόμενο να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει περισσότερο, να σχεδιάσει και να χειριστεί αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή.

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται σε δύο ή τρεις συναντήσεις και αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα, έγκυρα και αξιόπιστα διερευνητικά εργαλεία και θεωρητικά μοντέλα. Το βασικότερο τεστ που χορηγείται είναι το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων ενώ κατά περίπτωση ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά τα τεστ διερεύνησης ικανοτήτων και χαρακτηριστικών προσωπικότητας.

 
Τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων
​ Μέσα από το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων οι μαθητές ανακαλύπτουν τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και διερευνούν τους επαγγελματικούς τομείς με τους οποίους θα ήθελαν να ασχοληθούν. Το τεστ τους βοηθά να απαντήσουν στα ερωτήματα: «θα μου αρέσει η δουλειά που σκέφτομαι να επιλέξω; Θα μου δίνει χαρά και ικανοποίηση;». Το θεωρητικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του τεστ βασίζεται στην εξαγωνική ταξινόμηση του Holland (The Holland RIASEC hexagon). Το μοντέλο κατηγοριοποιεί τις απαντήσεις του μαθητή σε έξι επαγγελματικούς προσανατολισμούς και δεκαοχτώ επαγγελματικές κατηγορίες.
Τεστ ικανοτήτων & δεξιοτήτων
​ Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα έμφυτα ταλέντα τους μέσα από 10 τεστ ικανοτήτων τα οποία μετρούν τη γλωσσική ικανότητα, την υπολογιστική ικανότητα, την ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο, την κατανόηση μηχανικών αρχών, την παρατηρητικότητα, την ικανότητα προσανατολισμού, την αφαιρετική ικανότητα, την ικανότητα απομνημόνευσης με συνειρμούς, την ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, και τον ορθογραφικό έλεγχο. Μέσα από τα παραπάνω τεστ ο μαθητής θα μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα: «τι μπορώ να κάνω; ποια είναι τα ταλέντα και οι κλίσεις μου;»
Τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας
​ Το τεστ προσωπικότητας βοηθά τον μαθητή να ανακαλύψει ποια επαγγέλματα ταιριάζουν περισσότερο στον χαρακτήρα του. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίζεται στην τυπολογία του Jung, αναλύει 16 τύπους προσωπικότητας οι οποίοι προκύπτουν από τους παράγοντες: αίσθηση-διαίσθηση, εσωστρέφεια-εξωστρέφεια, συναίσθημα-λογική και οργάνωση-προσαρμογή. Μέσα από το τεστ προσωπικότητας ο μαθητής θα μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα: «ποιος είμαι; τι μου ταιριάζει περισσότερο; θα είμαι ευχαριστημένος από το επάγγελμα που θέλω να επιλέξω;».
 
Η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών του επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει πάντοτε να γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και όχι τυχαία από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους χώρους μας πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο ψυχολόγο - σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού ο οποίος αναλύει και εξηγεί τα δεδομένα που προέκυψαν από τα τεστ και την προσωπική συνέντευξη. Ο ειδικός παρουσιάζει με κατανοητό τρόπο τις επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του νέου, ενώ παρέχει πληροφόρηση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα και σχολές αναλύοντας παράλληλα τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

"Every day brings choices".

Χρήστος Κοροβίλας
Χρήστος Κοροβίλας
Είμαι Κλινικός Ψυχολόγος (ενηλίκων & παιδοψυχολόγος) και Ψυχοθεραπευτής. Σπούδασα ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και στο Durham University στην Αγγλία όπου ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία. Έχω ειδικευτεί στη Συστημική - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, ενώ έχω εκπαιδευτεί σε προγράμματα θεραπείας ζεύγους, ψυχοεκπαίδευσης γονέων και τεχνικές διαχείρισης του άγχους.