parallax background

Παιδιά και Γονείς

Για το παιδί

 
Ψυχολογική Στήριξη & Συμβουλευτική Παιδιού

Στις ατομικές συνεδρίες το παιδί ενθαρρύνεται να εκφράσει και να επεξεργαστεί κεντρικά θέματα που το απασχολούν μέσα από το λόγο ή τη χρήση συμβολικών μέσων όπως το παιχνίδι, το παραμύθι, η ζωγραφική, η πλαστελίνη και άλλα. Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή, ενώ είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους γονείς οι οποίοι χρειάζεται να λαμβάνουν και εκείνοι συμβουλευτική υποστήριξη.

Συχνοί θεραπευτικοί στόχοι είναι η αναγνώριση, έκφραση και ρύθμιση του συναισθήματος, η επεξεργασία του τραύματος, η κατάκτηση αναπτυξιακών φάσεων, η σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους και η ενίσχυση της αυτορύθμισης.

 
Love Me Tender – Kinds

Πρόκειται για εκπαιδευτικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν παιδιά σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά καλλιεργούν εκείνες τις δεξιότητες που είναι 1) απαραίτητες για την αναγνώριση και διαχείριση του συναισθήματος, 2) την επίτευξη στόχων, 3) την καλλιέργεια ενσυναίσθησης, 4) τη δημιουργία και διατήρηση θετικών σχέσεων και 5) τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων.

Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων (κοινωνικές δεξιότητες και κατάλληλη συναισθηματική έκφραση) είναι απαραίτητη για κάθε παιδί, τόσο για την ακαδημαϊκή του πορεία όσο και για την κοινωνικοποίησή του. Επιπλέον, όταν αυτές οι δεξιότητες κατακτώνται από νωρίς, μπορεί να λειτουργήσουν προληπτικά ή να μειώσουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση επικίνδυνων συμπεριφορών στη μετέπειτα ζωή (βίαιη συμπεριφορά, bullying, χρήση ουσιών κ.λπ.).

Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί στη σχολική τάξη ή στους χώρους του γραφείου.

parallax background

“Fairy tales do not tell children the dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children the dragons can be killed.” ― G.K. Chesterton

Για τον έφηβο

 
Η εφηβεία είναι μια μεταβατική φάση ζωής γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις για τον έφηβο και την οικογένειά του, ενώ συχνά βιώνεται ως μια περίοδος κρίσης αφού πραγματοποιούνται άμεσες και οριστικές αλλαγές στο σώμα και τον ψυχισμό.

Σε αυτήν τη δύσκολη φάση ζωής είναι σημαντικό, τόσο ο έφηβος όσο και οι γονείς, να νιώσουν ότι υπάρχει υποστήριξη, καθοδήγηση, εκπαίδευση σε καινούριες δεξιότητες και κυρίως μια θετική προοπτική για το μέλλον.

Πέραν από τις ατομικές συνεδρίες με εφήβους και γονείς, παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από σεμινάρια και προγράμματα τα οποία έχουν στόχο να υποστηρίξουν τον έφηβο και τους γονείς σε σημαντικούς τομείς της μαθητικής ζωής: Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Διαχείριση Άγχους, Διαχείριση Χρόνου, Διαχείριση Εξετάσεων, Love Me Tender – Parenting.

Τα προγράμματα (και οι ατομικές συνεδρίες) πραγματοποιούνται τόσο στο ιδιωτικό μου γραφείο στην Αθήνα, όσο και στο Learning & Wellness center L&W στην Κηφισιά.

 
Πρoγράμμα διαχείρισης άγχους

Stress Management : Πρόκειται για το πρόγραμμα διαχείρισης άγχους το οποίο περιγράφεται εδώ, με τη μόνη διαφορά ότι είναι προσανατολισμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της εφηβείας. (συνήθως πραγματοποιείται στη Β' Λυκείου)

Stress Management+ : Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του stress management και απευθύνεται σε εφήβους που έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρωση σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, επικοινωνίας, ενδυνάμωσης θετικών συναισθημάτων αλλά και ενδοατομικών καταστάσεων (πχ mindfulness, νοητικές συνήθειες κλπ.). (συνήθως πραγματοποιείται στη Γ' Λυκείου)

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα, έγκυρα και αξιόπιστα τεστ, ο μαθητής θα μπορέσει να ανακαλύψει τις κλίσεις, τα έμφυτα ταλέντα του και τις δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν περισσότερο, ενώ θα μπορέσει να διερευνήσει τα επαγγέλματα που ταιριάζουν περισσότερο στον χαρακτήρα του.

Κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής, παρουσιάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα τεστ και την προσωπική συνέντευξη. Με κατανοητό τρόπο επεξηγούνται οι επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του νέου, ενώ παρέχεται πληροφόρηση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα και σχολές αναλύοντας παράλληλα τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

Σεμινάριο διαχείρισης χρόνου

Πρόκεται για ένα σεμινάριο που καλύπτει θέματα διαχείρισης χρόνου και μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία ή δύο συναντήσεις (ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων). Καλύπτονται θέματα όπως στοχοθεσία (goal setting), δεξιότητες στον καθορισμό προτεραιοτήτων (prioritization), χειρισμός διακοπών και διάσπασης (managing interruptions), αναβλητικότητα (procrastination). Σε μια δεύτερη συνάντηση πραγματοποιείται προγραμματισμός χρόνου (scheduling), λαμβάνοντας υπόψιν το ατομικό πρόγραμμα του κάθε συμμετέχοντα.

Παρέχεται υλικό: booklet τεχνικών - ημερολόγια.

Σεμινάριο διαχείρισης εξετάσεων

Πρόκειται για ένα δίωρο σεμινάριο που απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και γονείς. Αφορά στον τρόπο προετοιμασίες για την περίοδο πριν τις τελικές εξετάσεις αλλά και στην στάση που του μαθητή την ημέρα των εξετάσεων. Καλύπτονται θέματα όπως διαχείριση άγχους, ανακάλυψη του στιλ μάθησης του κάθε συμμετέχοντα, τεχνικές διαβάσματος (ενίσχυση πνευματικής διαύγειας), εγρήγορση της προσοχής, τεχνικές ενίσχυσης της μνήμης, ύπνος, διατροφή, προετοιμασία οικογένειας και άλλα.

Παρέχεται υλικό: ασκήσεις χαλάρωσης & φυλλάδια οργάνωσης

Love Me Tender – Parenting

Μια από τις ωραιότερες προκλήσεις για ένα γονέα είναι να μπορέσει να συνδεθεί και να στηρίξει τον έφηβο κατά τη μετάβασή του από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Γνωρίζοντας τι συμβαίνει στον εφηβικό εγκέφαλο στο στάδιο αυτής της αναπτυξιακής ωρίμανσης, είμαστε σε θέση να συνδεθούμε με τον έφηβο, να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες του και να στηρίξουμε την ανάπτυξή του.

Πώς μπορούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφηβείας, το πάθος για την εξερεύνηση του αγνώστου και την ανάγκη να ζούμε μια συναρπαστική ζωή, να τα αξιοποιήσουμε; Όχι μονάχα να μην καταστείλουμε τη ζωτικότητα του εφήβου, αλλά αντιθέτως να τον στηρίξουμε να θέσει γερές βάσεις για να ζήσει μια ζωή με νόημα και δημιουργικότητα;

Keep true to the dreams of your youth.

Για τους γονείς

 
Συμβουλευτική Γονέων

Οι γονείς είναι πηγή υποστήριξης, ενθάρρυνσης και αγάπης για τα παιδιά τους, ωστόσο υπάρχουν στιγμές που οι οικογενειακές σχέσεις δοκιμάζονται από άγχος, συγκρούσεις, απογοήτευση και συναισθήματα απομόνωσης ή παραμέλησης. Η Συμβουλευτική Γονέων είναι μια υπηρεσία που βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικογένειάς τους, να δουν πώς η γονεϊκή συμπεριφορά επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού, αλλά και ποιες είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού ανάλογα με την ηλικία του.

Η Συμβουλευτική Γονέων απευθύνεται σε κάθε γονέα που μεγαλώνει μικρότερα παιδιά ή εφήβους και νιώθει την ανάγκη για στήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση. Οι γονείς εξοικειώνονται με πρακτικές μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στα νεότερα ευρήματα των νευροεπιστημών για τον παιδικό και εφηβικό εγκέφαλο και στη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού.

 
Love Me Tender – Parenting

Η Σχολή γονέων Love Me Tender – Parenting προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση και καθοδήγηση σε κάθε γονέα που προσπαθεί να δημιουργήσει έναν “ασφαλή συναισθηματικό δεσμό” με το παιδί του και να ενισχύσει τη γνωστική και συναισθηματική του ωρίμανση.

Οι ομάδες γονέων εξοικειώνονται με πρακτικές μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στα νεότερα ευρήματα των νευροεπιστημών για τον παιδικό και εφηβικό εγκέφαλο και στη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού.

Κάθε ομάδα ολοκληρώνεται σε δέκα μηνιαίες συναντήσεις. Οι γονείς, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού τους εντάσσονται σε μια από τις δύο ολιγομελής ομάδες:

 

Every child needs at least one adult who is irrationally crazy about him or her.

Χρήστος Κοροβίλας
Χρήστος Κοροβίλας
Είμαι Κλινικός Ψυχολόγος (ενηλίκων & παιδοψυχολόγος) και Ψυχοθεραπευτής. Σπούδασα ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και στο Durham University στην Αγγλία όπου ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία. Έχω ειδικευτεί στη Συστημική - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, ενώ έχω εκπαιδευτεί σε προγράμματα θεραπείας ζεύγους, ψυχοεκπαίδευσης γονέων και τεχνικές διαχείρισης του άγχους.